De milieu-investeringsaftrek (MIA) betreft subsidie voor ondernemers op milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. Middels de MIA kan de fiscale winst verlaagd worden. Hiermee kan tot 36% van het investeringsbedrag op de fiscale winst in mindering gebracht worden. De milieueffecten zijn van invloed op het percentage van de aftrek, evenals de gangbaarheid van het bedrijfsmiddel. Concreet houdt dit in dat de soort auto die geleased wordt het exacte percentage van de MIA teweegbrengt; hoe duurzamer de leaseauto is, hoe hoger het aftrekpercentage is van de MIA.

In principe is de regeling voor MIA slechts geldig voor nieuwe, ongebruikte bedrijfsmiddelen. Voor heel jonge auto’s van maximaal zes maanden oud of die onder de 6.000 kilometer hebben gereden op de teller is echter inmiddels een regeling getroffen.

Jaarlijks wordt door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een zogeheten milieulijst opgesteld. Bij de RVO dient de investering binnen drie maanden na het aangaan van de investeringsverplichting worden aangemeld. Pas als de investering in de milieulijst van de RVO is opgenomen, kunt u in aanmerking komen voor de MIA. Wat deze investeringsaftrek betreft geldt dit vooral voor volledig elektrische personen- en bestelauto’s.

Rekenvoorbeeld bestelauto

Belangrijke MIA-investeringen uit de lijst van 2019:

Omschrijving

Aftrek

Code*

Volledig elektrische auto

27% MIA over max. € 40.000

D 3110

Waterstofauto

36% MIA en VAMIL over 75%, beide overmax. € 50.000 

F 3109

Elektrische bestelauto, N1 categorie

36% MIA en VAMIL over 75%, beide over max. € 75.000 

F 3114

Elektrische bestelauto, bakwagenchassis of trekker,  

N2 of N3 categorie

36% MIA en VAMIL over 75%, beide over max. € 75.000 

F 3114

Waterstof-afleverpunt

36% MIA en VAMIL over 75% 

F 3116

Laadpaal

36% MIA en VAMIL over 75% 

F 3720 en 3721

Bestelauto met halogeenvrije transportkoeling

27% MIA en VAMIL over 75%, beide over max. € 16.000 

A 3191

* Milieulijst

Willekeurige afschrijving milieu-investeringen

Een investering is op een willekeurig moment af te schrijven met de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen, ofwel de VAMIL. Sinds 2011 is de willekeurige afschrijving voor investeringen beperkt tot 75%. Door sneller afschrijven wordt de fiscale winst verminderd en hoeft u minder belasting te betalen in het betreffende jaar. Op deze manier krijgt u een rente- en liquiditeitsvoordeel aangereikt.

Combinatie van investeringsregelingen

Er kan bij gebruik van investeringsregelingen ook sprake zijn van een combinatie van verschillende investeringsregelingen. Zo kan een combinatie van de MIA met de Kleinschaligheidsinvestering mogelijk zijn. Ondanks dat de Milieu-investeringsregeling en de VAMIL twee verschillende regelingen betreffen, kunnen en worden deze tevens vaak gecombineerd. Voor laatstgenoemde regelingen geldt opname in de Milieulijst als voorwaarde. Deze lijst wordt jaarlijks hernieuwd.

Toepassing MIA/VAMIL

Voor elke onderneming, die in Nederland inkomsten- of vennootschapsbelasting betaalt, geldt in principe dat deze gebruik mag maken van de MIA of de VAMIL.

Stappen voor gebruik van de regeling:

  1. Na de investering doet u binnen drie maanden een melding bij de RVO.
  2. De RVO stuurt u een ontvangstbevestiging, welke u dient te bewaren bij uw boekhouding.
  3. De MIA en/of de VAMIL verwerkt u in de aangifte, waarna de Belastingdienst de beslissing over uw aangifte uitbrengt. Deze wordt eventueel ondersteund door advies van de RVO.

Onderstaande vijf criteria zijn echter voorwaarden waar de investering aan voldaan dient te worden om in aanmerking te komen voor deze regelingen.

  • De leaseauto staat op de milieulijst.
  • Er is niet eerder gebruik gemaakt van de leaseauto.
  • De investering moet de aanschaf- en voortbrengingskosten van de leaseauto betreffen.
  • Het bedrag aan milieu-investeringen voor de MIA moet minimaal € 2.500,- omvatten per leaseauto.
  • Voor één en dezelfde leaseauto kan niet zowel de MIA als de energie-investeringsaftrek toegepast worden. Combinaties van verschillende regelingen, zoals de combinatie van de MIA met de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek, zijn echter wel mogelijk, zoals onder het vorige kopje beschreven staat.

Mocht u meer informatie willen hebben met betrekking tot de MIA of de VAMIL, kunt u contact opnemen met een adviseur van DomstadLease. Wij beantwoorden graag uw vragen en helpen u graag bij het vinden van uw droomleaseauto!

Andere informatiebronnen

Andere mogelijkheden tot het inwinnen van meer informatie, zijn de volgende:

Het is verder altijd aangeraden om in contact te komen met een accountant of boekhouder voor fiscaal advies op maat voor uw onderneming.