Direct economisch eigenaar

U bent direct economisch eigenaar van de leaseauto vanaf het moment dat u begint met leasen middels een financial lease, in tegenstelling tot bij een operational lease (of shortlease). Dit is in uw voordeel, omdat u met elke investering die u doet voor uw leaseauto (zoals het inrichten van de leaseauto), investeert in uw eigendom. Dit is te vergelijken met het afsluiten van een hypotheek op een huis; u lost in maandtermijnen delen van de aankoop af en alle investeringen doet u in uw eigen goed. Daarbovenop profiteert u, doordat u economisch eigenaar van de leaseauto bent, van verscheidene fiscale voordelen.

Met financial lease bent u direct economisch eigenaar wat zo haar fiscale voordelen biedt

Afschrijving van de leaseauto

Wanneer in een onderneming winst berekend wordt, dient er rekening gehouden te worden met de kosten voor de aanschaf van bedrijfsmiddelen (middelen die niet direct verkocht worden, maar meerdere jaren binnen een onderneming gebruikt worden). Deze kunnen van de winst afgetrokken worden. Aangezien dit ook geldt voor een bedrijfswagen (evenals andere -motorvoertuigen), geniet u zodoende van een groot fiscaal voordeel als u een auto financial leaset.

Hoe werkt het?

Vanaf de datum dat een leaseauto wordt aangeschaft, mag daarop afgeschreven worden. Dit is veroorloofd omdat u direct economisch eigenaar van de leaseauto bent. Deze dient op de balans geplaatst te worden voor de aanschafprijs, in het grootste deel van de gevallen zonder btw, aangezien de btw teruggevraagd kan worden als u ondernemer bent. Voor de BPM (wet Belasting van Personenauto’s en Motorrijwielen) op bestelauto’s geldt dit eveneens. Als ondernemer bent u in staat om gedurende maximaal vijf jaar het aankoopbedrag van de winst af te trekken.

Voor de afschrijving is de restwaarde van belang, evenals de gebruiksduur. Laatstgenoemde hangt af van wat voor onderneming het betreft en van hoe intensief van de leaseauto gebruik gemaakt zal worden. Het verschil tussen de aanschafprijs en de restwaarde dient verdeeld te worden over de gebruiksduur, wat inhoudt dat de afschrijving van een leaseauto elk jaar hetzelfde bedrag betreft.

Voor, in de ogen van de belastingdienst, startende ondernemers kan gekozen worden voor een ‘willekeurige’ afschrijving bij investeringen waarop u kleinschaligheidsinvesteringsaftrek krijgt. Als startende ondernemer bent u namelijk niet verplicht om u te houden aan een vaste jaarlijkse afschrijvingsbedrag. Zodoende kunt u elk jaar nagaan wat voor afschrijving voor u het meest rendabel blijkt te zijn, wat voor u voordelen met zich mee kan brengen. U kunt hierbij denken aan het zodanig verdelen van de afschrijving over de jaren dat de belastingteruggaaf zo hoog mogelijk is of het eerder ontvangen van de teruggave over de afschrijving. Tevens geldt het willekeurig kunnen afschrijven ook met betrekking tot bepaalde milieu-investeringen (zoals waterstofpersonenauto’s/elektrische bestelauto’s).

Er is sprake van een jaarlijkse bovengrens voor de jaarlijkse afschrijving. Deze mag namelijk maximaal 20% zijn van de aanschafwaarde. Doordat rekening gehouden wordt met de restwaarde, komt men echter in de praktijk niet vaak tegen dat het maximale bedrag wordt bereikt. Bij grote gereden afstanden kan het wel zo zijn dat hierop gestuit kan worden. De consequentie hiervan is dat een deel van de afschrijving dan pas in het opvolgende jaar van de winst afgetrokken kan worden ten nadele van u.

Afschrijving belastbaar resultaat: een voorbeeld

Tot dusver is al een aantal keer genoemd dat een leaseauto afgeschreven mag worden, maar wellicht vraagt u zich af waar dit dan precies van wordt afgeschreven. Dit betreft van het belastbare resultaat van uw onderneming. Het kan om een inkomstenbelasting gaan welke op kan lopen tot 51,75%, dan wel om vennootschapsbelasting tot 25%, afhankelijk van de soort onderneming.

Rekenvoorbeeld bestelauto

De volgende voorbeelden zijn gebaseerd op de tarieven van 2020.

Aanschafprijs € 24.000
Restwaarde  € 8.000
----------
Totale afschrijving € 16.000 ↓
Afschrijving per jaar € 4.000

Stel, u leaset een bestelauto in 2017 met een aanschafwaarde van € 15.000,- excl. btw en bpm. De restwaarde wordt na afloop van de gebruiksduur geschat op € 5.000,-. We gaan er in het onderstaande voorbeeld van uit dat de gebruiksduur 4 jaar is geweest.

Dit voorbeeld laat zien dat wanneer de aanschafwaarde van de bedrijfswagen € 15.000,- is geweest en uw bedrijfswagen 4 jaar lang hebt gebruikt, u € 2.500,- euro mag afschrijven per jaar.

U mag dus € 2.500,- euro per jaar van de winst afhalen. Vervolgens kunt u de belastingbesparing berekenen, door dit bedrag keer 52% te doen. Dit komt neer op een bedrag van € 1.300,-.

Mocht u meer informatie willen hebben met betrekking tot afschrijving van een leaseauto, kunt u geheel vrijblijvend contact opnemen met een adviseur van DomstadLease. Wij beantwoorden graag uw vragen en helpen u graag bij het vinden van uw droomleaseauto!

Investeringsaftrek

Als ondernemer is er een financieel voordeel te gewinnen met één van de drie mogelijkheden voor investeringsaftrek.

Daarnaast bestaat ook de zogeheten VAMIL-regeling. Deze investeringsregelingen kunnen van toepassing zijn voor ondernemers, omdat een ondernemer belastingplichtig voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting is. De investeringsaftrek omvat een bedrag dat van de winst af kan worden getrokken wanneer in bedrijfsmiddelen geïnvesteerd

De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek geldt voor bijvoorbeeld taxi en bestelauto’s. De milieu-investeringsaftrek wordt voornamelijk toegepast als sprake is van een elektrische voertuig. De energie-investeringsaftrek kan toegepast worden bij energiebesparingsmaatregelen voor bestelauto’s en vrachtauto’s die relatief groot zijn.

Renteaftrek

Wanneer een geldlening een zakelijke lening voor een bedrijfsmiddel betreft, zoals in het geval van een financial leaseauto, is de rente op de geldlening fiscaal aftrekbaar van de winst. Als de leaseauto op de balans wordt geplaatst, kan de betaalde rente van de winst worden afgetrokken. Via DomstadLease kunt u een zogeheten ‘amortisatieschema’ (aflossings- en renteschema) opvragen, waarop exact in te zien is wat u het betreffende jaar heeft betaald aan rente en hoeveel fiscaal afgetrokken mag worden. Dit fiscale voordeel zorgt ervoor dat u minder belasting betaalt.

Rekenvoorbeeld bestelauto

Bestelwagen

Stel: in 2019 koopt u een bestelauto met een aanschafwaarde van € 24.000 exclusief bpm en btw. De totale rente over het eerste jaar bedraagt € 1.679,13. Netto belastingbesparing van € 1.679,13 bij een belastingtarief van 51,75% en toepassing van 14% mkb-winstvrijstelling = € 747,-.

Maand

Hoofdsom

Termijn

Aflossing

Rente

1

€ 24.000,00

€ 436,86

€ 286,86

€ 150,00

2

€ 23.713,14

€ 436,86

€ 288,66

€ 148,20

3

€ 23.424,48

€ 436,86

€ 290,46

€ 146,40

4

€ 23.134,02

€ 436,86

€ 292,28

€ 144,58

5

€ 22.841,74

€ 436,86

€ 294,10

€ 142,76

6

€ 22.547,64

€ 436,86

€ 295,94

€ 140,92

7

€ 22.251,70

€ 436,86

€ 297,79

€ 139,07

8

€ 21.953,91

€ 436,86

€ 299,65

€ 137,21

9

€ 21.654,26

€ 436,86

€ 301,52

€ 135,34

10

€ 21.352,74

€ 436,86

€ 303,41

€ 133,45

11

€ 21.049,33

€ 436,86

€ 305,30

€ 131,56

12

€ 20.744,02

€ 436,86

€ 307,21

€ 129,65

Totaal

 

 

 

€ 1.679,13

Mocht u meer informatie willen hebben met betrekking tot renteaftrek bij een leaseauto, kunt u geheel vrijblijvend contact opnemen met een adviseur van DomstadLease. Wij beantwoorden graag uw vragen en helpen u graag bij het vinden van uw droomleaseauto!

Btw-teruggaaf

Gaat u een financial leasecontract aan voor een auto, dan brengt de autoleverancier btw in rekening (tenzij dit een marge-auto betreft). De betaalde btw kunt u volledig terugvorderen via de aangifte omzetbelasting. Deze terugvordering vindt plaats in de aangifte van de periode, die meestal een kwartaal omvat, waar de aankoopdatum in valt. De meeste mkb-ondernemers doen eenmaal per kwartaal, gebruikelijk in de maand na het betreffende kwartaal, een dergelijke aangifte. Omdat de btw in het betreffende kwartaal al bij klanten in rekening is gebracht, dient de btw aan de belastingdienst afgedragen te worden. De betaalde btw over uw eigen inkopen van het kwartaal dient dan van de aan de belastingdienst af te dragen btw afgetrokken te worden.

Alleen bij de leasevorm financial lease is er de mogelijkheid om betaalde btw terug te vorderen, wat in één keer gedaan kan worden. De maandtermijn voor de financial lease omvat slechts rente en aflossing; daar zit namelijk geen btw meer op.

In het geval dat u de auto ook voor privégebruik leaset, dient er elk jaar in de laatste aangifte een correctie geïncorporeerd te worden op de btw die al afgetrokken is. De btw is namelijk op privégebruik niet aftrekbaar, omdat de btw een zakelijke belasting betreft. Tevens is er de mogelijkheid om de daadwerkelijk gereden kilometers voor zakelijk gebruik en privégebruik in kaart te brengen. De btw-heffing voor het privégebruik is in dit geval te berekenen op basis van de verhoudingen hiervan. Indien u de leaseauto relatief veel gebruikt voor zakelijke doeleinden, is een groter deel aftrekbaar van de btw.

Mocht u meer informatie willen hebben met betrekking tot btw-teruggaaf bij een leaseauto, kunt u geheel vrijblijvend contact opnemen met een adviseur van DomstadLease. Wij beantwoorden graag uw vragen en helpen u graag bij het vinden van uw droomleaseauto!